Regulamin promocji „Podaj dalej”

1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji „Podaj dalej” organizowanej przez Sati Studio Katarzyna Czajkowska Agata Gurtman Spółka Cywilna Al. Najświętszej Maryi Panny 49 lok. 209, 42-217 Częstochowa.
2. Członek Studia, który skutecznie poleci innej osobie korzystanie z usług Sati Studio (tj. w wyniku tego polecenia osoba, której polecono usługi dokona w Sati Studio zakupu takiego samego karnetu jak polecający, lub karnet Premium) otrzyma rabat w wysokości 50 % wartości kolejnego zakupionego karnetu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Jeżeli klient Studia skutecznie poleci usługi Sati Studio więcej niż jednej osobie, rabat zostanie uwzględniony w kolejnych zakupach karnetów zgodnie z liczbą osób, którym skutecznie polecono usługi Sati Studio.
4. Rabat w wysokości 50% opłaty należnej za pierwszy karnet otrzyma również osoba, która dokonała zakupu karnetu w Sati Studio w wyniku polecenia usług Sati Studio przez klienta Studia.
5. Uprawnienie do rabatów przysługuje, jeżeli osoba, której skutecznie polecono usługi Sati Studio, dotychczas nie korzystała z usług Sati Studio na podstawie karnetu lub wejścia jednorazowego.
6. Uprawnienia do otrzymania rabatu przewidzianego w niniejszym Regulaminie nie można przenieść na rzecz innej osoby.
7. Niniejsze zasady przyznawania rabatów znajdują zastosowanie wyłączenie przy sprzedaży stacjonarnej – prowadzonej w recepcji Sati Studio
8. W celu skorzystania z rabatów przewidzianych niniejszym Regulaminem w momencie dokonywania zakupu przez osobę, której polecono usługi Sati Studio konieczne jest potwierdzenie danych polecającego.
9. Promocja obowiązuje w dniach od 01.05.2024 r. do odwołania.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sati Studio zamieszczone na stronie internetowej www.satistudio.pl